linkuri func ie

  • 15 FUNC IILE BIBLIOTECII PUBLICE ÎN SOCIETATEA CONTEMPORAN Ă Prof ...

    publice. Societatea informa iei este o realitate cotidiană prezentă în serviciile de bibliotecă şi în accesul la baze de date la distan ă. Biblioteca ...

    societate / servicii publice

  • Ghid de management financiar pentru directori de scoli

    Trezoreria func ionează ca bancă pentru Consiliul Jude ean, primării ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, inspectorat, centre şcolare bugetare etc. ...

    educatie si stiinta / centre scolare

Linkuri sponsorizate