linkuri distan

  • 15 FUNC IILE BIBLIOTECII PUBLICE ÎN SOCIETATEA CONTEMPORAN Ă Prof ...

    publice. Societatea informa iei este o realitate cotidiană prezentă în serviciile de bibliotecă şi în accesul la baze de date la distan ă. Biblioteca ...

    societate / servicii publice

Linkuri sponsorizate